Home

Šrot

Neoperativni vid lečenja skolioze koji se pokazao kao najbolji jeste primena Šrot (Schroth) metode i 3D midera. Šrot metodom se postiže korekcija posturalnog statusa i kičmenog stuba u sve tri ravni.

Elektro terapija

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kinezi terapija

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

O nama

Ambulanta za rehabilitaciju Fizio Maximus  se bavi kompletnom fizikalnom i kineziterapijom odraslih i dece. Opremljena je modernom kinezisalom prilagodjenoj deci, sa puno rekvizita kako bi vežbanje bilo što zabavnije i efikasnije. Zastupljen je Airex program švajcarske proizvodnje. AIREX Balance proizvodi su namenjeni za treninge balansa, kordinacije, reakcije, stabilnosti, izdržljivosti i funkcionalne treninge. Predstavljaju potpuno novi koncept treninga. Tajna ovog proizvoda je u njegovom specifičnom materijalu, koji zbog svoje savitljive strukture tera telo da stalno održava balans i stabilnost.

Ambulanta je, takođe, jedina u Nišu, opremljena i najsavremenijim aparatima za fizikalnu terapiju Gymna400 serije belgijskog proizvođača GymnaUniphy. 
COMBI 400V kombinovani uređaj najnovije generacije za elektroterapiju, ultrazvučnu terapiju, laser terapiju + vakuum jedinica najnovije generacije, kao i BIOPTRON lampom.

ŠROT (Schroth) - trodimezionalna korekcija kičme

S obzirom na to da je skolioza trodimenzionalni deformitet, upravo je Šrot metoda najefikasniji način za rešenje ovog problema.
Metoda je bazirana na trodimenzionalnom disanju, samokorekciji tela i pravilnoj korekciji karlice.

Ova metoda potiče iz Nemačke i iza sebe ima naučne dokaze koji potvrđuju uspešnost ove metode na zaustavljanje skolioze i na njenu korekciju.
Primena midera se preporučuje u periodu naglog rasta i razvoja kako bi se stanje stabilizovalo i kontrolisalo.

Uzajamnim delovanjem Šrot vežbi i trodimenzionalnog midera se postižu najefikasniji rezultati u zaustavljanju daljeg krivljenja i smanjenju postojeće krivine.

Šta se postiže primenom šrot metode?

 •  sprečava se progresija krivine,
 •  postiže se korekcija kicmenog stuba čime može biti izbegnut operativni tretman,
 •  postiže se simetrija trupa,
 •  smanjenje bola i funkcionalnih smetnji,
 • korekcija posture, estetska poboljšanja,
 • posturalna kontrola, promena posturalne šeme u mozgu,
 • povećanje kvaliteta života,
 • povećanje vitalnog kapaciteta pluća i mobilnosti grudnog koša.

Kada se primenjuje šrot metoda?

 • kada je skolioza veća od 10º kod dece uzrasta starije od 8 godina,
 • adolescentne skolioze,
 • starijih osoba sa bolnim spinalnim sindromima izazvanih skoliozom,
 • kod hiper/hipokifoza.

Šrot metodom se pre svega deluje na promenu kliničke slike, odnosno na promenu statike tela i oblika grudnog koša, poziciju karlice i ramena, a samim tim i na sam kičmeni stub. Zato se ova metoda i smatra kompletnom, jer se pravilnom primenom ovog vida tretmana deluje i na kliničku i na radiološku sliku, a samim tim, kada dete vidi promene na telu, dolazi do psihičkog jačanja deteta i rasta samopouzdanja. Zato često čujemo od Šrot terapeuta da se ovom metodom tretira osoba i kompletno njeno stanje, a ne samo kičmeni stub ili postura tela.

Rana detekcija i postavljanje pravilne dijagnoze je jako važno

Kako bi se sa sigurnošću dijagnostikovala skolioza, potrebno je, na zahtev lekara, odraditi RTG snimak. Samim tim se može utvrditi i stepen krivine, a takođe i lokalizacija krivine. Pored stepena krivine, koji se zapravo zove Cobb-ov ugao, na snimku se posmatra još dosta parametara koji definišu sam deformitet. Krivine koje su veće od 10° se smatraju skoliozom, dok manje krivine predstavljaju skoliotično loše držanje.
Prilikom tretmana za krivine koje su između 10° i 25° preporuka jeste primena specifičnih vežbi za skoliozu, dok kod krivina koje su između 25° i 50° preporuka jeste, pored vežbi, uključiti i pomoćno ortopedsko pomagalo – mider. Za krivine koje su veće od 50° preporuka je operacija.

Radno vreme

Pon-petak . . . 09-14h i 17-20h

Subota . . . 09-14h

Zakazivanje

E-mail: fizion@gmail.com

Telefon: 063 898 46 15

Zašto Fizio Maximus ?

 • Kineziterapija (terapija pokretom, vežbama) beba, dece i odraslih. Individualni program.
 • Korekcija posture i deformiteta
 • Elektroterapija – preko 30 oblika struje
 • Ultrazvučna terapija – sonoforeza
 • Kombinovana terapija – kombinacija elektroterapije i ultrazvuka
 • Vakum terapija
 • Laseroterapija
 • Magnetoterapija
 • Fototerapija – Bioptron lampa, IR lampa,UV lampa.