Home

Šrot

Neoperativni vid lečenja skolioze koji se pokazao kao najbolji jeste primena Šrot (Schroth) metode i 3D midera. Šrot metodom se postiže korekcija posturalnog statusa i kičmenog stuba u sve tri ravni.

Elektro terapija

Svrha fizikalne terapije je smanjivanje bola i primenjuje razne oblike energija. To može biti: svetlost, pokret, mehanička energija, magnetna, elektricitet, energija vode. Fizikalnom terapijom se bave sertifikovani fizioterapeuti obučeni i kvalifikovani da obavljaju ovaj posao. 

Kinezi terapija

Kinezi terapija je vrsta fizikalne terapije koja se karakteriše korišćenjem pokreta kao metode lečenja. Kineziterapija zahteva aktivno učestvovanje bolesnika u procesu lečenja i omogućava uspostavljanje adekvatnog funkcionisanja, rehabilitaciju i osposobljavanje bolesnika nakon različitih povreda i bolesti.

ddulanta za rehabilitaciju Fizio Maximus  se bavi kompletnom fizikalnom i kineziterapijom odraslih i dece. Opremljena je modernom kinezisalom prilagodjenoj deci, sa puno rekvizita kako bi vežbanje bilo što zabavnije i efikasnije. Zastupljen je Airex program švajcarske proizvodnje. AIREX Balance proizvodi su namenjeni za treninge balansa, kordinacije, reakcije, stabilnosti, izdržljivosti i funkcionalne treninge. Predstavljaju potpuno novi koncept treninga. Tajna ovog

proizvoda je u njegovom specifičnom materijalu, koji zbog svoje savitljive strukture tera telo da stalno održava balans i stabilnost.

Ambulanta je, takođe, jedina u Nišu, opremljena i najsavremenijim aparatima za fizikalnu terapiju Gymna400 serije belgijskog proizvođača GymnaUniphy. COMBI 400V kombinovani uređaj najnovije generacije za elektroterapiju, ultrazvučnu terapiju, laser terapiju + vakuum jedinica najnovije generacije, kao i BIOPTRON lampom

O nama

Ambulanta za rehabilitaciju Fizio Maximus  se bavi kompletnom fizikalnom i kineziterapijom odraslih i dece. Opremljena je modernom kinezisalom prilagodjenoj deci, sa puno rekvizita kako bi vežbanje bilo što zabavnije i efikasnije. Zastupljen je Airex program švajcarske proizvodnje. AIREX Balance proizvodi su namenjeni za treninge balansa, kordinacije, reakcije, stabilnosti, izdržljivosti i funkcionalne treninge. Predstavljaju potpuno novi koncept treninga. Tajna ovog proizvoda je u njegovom specifičnom materijalu, koji zbog svoje savitljive strukture tera telo da stalno održava balans i stabilnost.

Ambulanta je, takođe, jedina u Nišu, opremljena i najsavremenijim aparatima za fizikalnu terapiju Gymna400 serije belgijskog proizvođača GymnaUniphy. 
COMBI 400V kombinovani uređaj najnovije generacije za elektroterapiju, ultrazvučnu terapiju, laser terapiju + vakuum jedinica najnovije generacije, kao i BIOPTRON lampom.

ŠROT (Schroth) - trodimezionalna korekcija kičme

S obzirom na to da je skolioza trodimenzionalni deformitet, upravo je Šrot metoda najefikasniji način za rešenje ovog problema.
Metoda je bazirana na trodimenzionalnom disanju, samokorekciji tela i pravilnoj korekciji karlice.

Ova metoda potiče iz Nemačke i iza sebe ima naučne dokaze koji potvrđuju uspešnost ove metode na zaustavljanje skolioze i na njenu korekciju.
Primena midera se preporučuje u periodu naglog rasta i razvoja kako bi se stanje stabilizovalo i kontrolisalo.

Uzajamnim delovanjem Šrot vežbi i trodimenzionalnog midera se postižu najefikasniji rezultati u zaustavljanju daljeg krivljenja i smanjenju postojeće krivine.

Šta se postiže primenom šrot metode?

 •  sprečava se progresija krivine,
 •  postiže se korekcija kicmenog stuba čime može biti izbegnut operativni tretman,
 •  postiže se simetrija trupa,
 •  smanjenje bola i funkcionalnih smetnji,
 • korekcija posture, estetska poboljšanja,
 • posturalna kontrola, promena posturalne šeme u mozgu,
 • povećanje kvaliteta života,
 • povećanje vitalnog kapaciteta pluća i mobilnosti grudnog koša.

Kada se primenjuje šrot metoda?

 • kada je skolioza veća od 10º kod dece uzrasta starije od 8 godina,
 • adolescentne skolioze,
 • starijih osoba sa bolnim spinalnim sindromima izazvanih skoliozom,
 • kod hiper/hipokifoza.

Šrot metodom se pre svega deluje na promenu kliničke slike, odnosno na promenu statike tela i oblika grudnog koša, poziciju karlice i ramena, a samim tim i na sam kičmeni stub. Zato se ova metoda i smatra kompletnom, jer se pravilnom primenom ovog vida tretmana deluje i na kliničku i na radiološku sliku, a samim tim, kada dete vidi promene na telu, dolazi do psihičkog jačanja deteta i rasta samopouzdanja. Zato često čujemo od Šrot terapeuta da se ovom metodom tretira osoba i kompletno njeno stanje, a ne samo kičmeni stub ili postura tela.

Rana detekcija i postavljanje pravilne dijagnoze je jako važno

Kako bi se sa sigurnošću dijagnostikovala skolioza, potrebno je, na zahtev lekara, odraditi RTG snimak. Samim tim se može utvrditi i stepen krivine, a takođe i lokalizacija krivine. Pored stepena krivine, koji se zapravo zove Cobb-ov ugao, na snimku se posmatra još dosta parametara koji definišu sam deformitet. Krivine koje su veće od 10° se smatraju skoliozom, dok manje krivine predstavljaju skoliotično loše držanje.
Prilikom tretmana za krivine koje su između 10° i 25° preporuka jeste primena specifičnih vežbi za skoliozu, dok kod krivina koje su između 25° i 50° preporuka jeste, pored vežbi, uključiti i pomoćno ortopedsko pomagalo – mider. Za krivine koje su veće od 50° preporuka je operacija.

Radno vreme

Pon-petak . . . 09-14h i 17-20h

Subota . . . 09-14h

Zakazivanje

E-mail: office@fiziomaximus.rs

Telefon: 063 898 46 15

Zašto Fizio Maximus ?

 • Kineziterapija (terapija pokretom, vežbama) beba, dece i odraslih. Individualni program.
 • Korekcija posture i deformiteta
 • Elektroterapija – preko 30 oblika struje
 • Ultrazvučna terapija – sonoforeza
 • Kombinovana terapija – kombinacija elektroterapije i ultrazvuka
 • Vakum terapija
 • Laseroterapija
 • Magnetoterapija
 • Fototerapija – Bioptron lampa, IR lampa,UV lampa.